فارسی‌نوشت‌ها 0 comments on بهترین فیلم‌های سال 2014

بهترین فیلم‌های سال 2014

بااینکه همیشه به نظر می‌رسد تعداد فیلم‌های خوب رو به کاهش است اما هر سال، با فهرست کردن و کنار هم قرار دادن بهترین فیلم‌هایی که در طول سال دیدیم متوجه می‌شویم اوضاع هم خیلی بد نیست. Continue Reading “بهترین فیلم‌های سال 2014”

Articles, فارسی‌نوشت‌ها 0 comments on حضور – درباره پسرانگی

حضور – درباره پسرانگی

1. نام فیلم «Boyhood» با دقت انتخاب شده است، می‌توانست نام‌های دیگری داشته باشد مثل «Childhood» (بچگی) یا حتی یا «The Kid» (پسر بچه) یا «The Boy» (پسر). اما ریچارد لینک‌لیتر عنوان «Boyhood» را انتخاب کرده که برایش می‌شود چند معادل فارسی گذاشت؛ بچگی، پسربچگی و پسرانگی. مشکلی که انتخاب «بچگی» به همراه دارد این است که هم می‌تواند به کودکی پسران اشاره داشته باشد و هم کودکی دختران، برای همین گذاشتن عنوان «بچگی» درواقع معنای موردنظر کارگردان (اشاره به پسر بودن شخصیت اصلی) را از بین می‌برد. Continue Reading “حضور – درباره پسرانگی”