ریویو, فارسی‌نوشت‌ها 0 comments on تاریخ، زیبایی‌شناسی، سینما – درباره فرانکوفونیا

تاریخ، زیبایی‌شناسی، سینما – درباره فرانکوفونیا

این بار الکساندر سوکوروف به لوور می‌رود اما نه به همان ترتیبی که به آرمیتاژ رفته بود، اساسا «فرانکوفونیا» نه فقط با «کشتی نوح روسی»، که از نظر فرمی با اغلب کارهای ساکوروف تفاوت دارد Continue Reading “تاریخ، زیبایی‌شناسی، سینما – درباره فرانکوفونیا”