فارسی‌نوشت‌ها

واهمه‌های بی نام و نشان – درباره سیبری ساخته ایبل فرارا

«مثل یک ادیسه است یا ادیسه‌ای که با «آلیس در سرزمین عجایب» تلاقی کند اما به شکلی دَوَرانی. سفری است در دل طبیعت. سفری است در روان و خاطرات یک مرد… صاف و ساده فیلم درباره ویلم است. Continue Reading “واهمه‌های بی نام و نشان – درباره سیبری ساخته ایبل فرارا”