ریچارد لینک‌لیتر

حضور – درباره پسرانگی

1. نام فیلم «Boyhood» با دقت انتخاب شده است، می‌توانست نام‌های دیگری داشته باشد مثل «Childhood» (بچگی) یا حتی یا «The Kid» (پسر بچه) یا «The Boy» (پسر). اما ریچارد لینک‌لیتر عنوان «Boyhood» را انتخاب کرده که برایش می‌شود چند معادل فارسی گذاشت؛ بچگی، پسربچگی و پسرانگی. مشکلی که انتخاب «بچگی» به همراه دارد این...

بهترین فیلم‌های سال 2014

بااینکه همیشه به نظر می‌رسد تعداد فیلم‌های خوب رو به کاهش است اما هر سال، با فهرست کردن و کنار هم قرار دادن بهترین فیلم‌هایی که در طول سال دیدیم متوجه می‌شویم اوضاع هم خیلی بد نیست.