فارسی‌نوشت‌ها

زخم بالای استخوان پاشنه پا – درباره فیلم اوندینا

در همان لحظات ابتدایی «اوندینا»، بعد از بگومگوی اوندینا با یوهانس، اوندنیا به محل کارش، دفتر توسعه شهری رفته تا آماده شود کارش را شروع کند. لحظه‌ای بدون تاکید در این فصل هست، آنجایی که اوندینا دارد کفش بیرون را با کفش محل کارش عوض می‌کند و پشت پایش، بالای استخوان پاشنه زخم شده. چیزی طبیعی برای خانم‌ها که عادت به پوشیدن کفش‌های تخت دارند. Continue Reading “زخم بالای استخوان پاشنه پا – درباره فیلم اوندینا”