بری لارسون – او بازیگر بزرگی خواهد شد

بری لارسون را اولین بار در نقشی مهم در سریال «ایالات متحده تارا» دیدم، همان موقع هم حس می‌کردم تفاوتی اساسی با دیگر هم سن و سال‌هایش دارد، امسال هم بازیش در «اتاق» خوب بود و ستایش‌هایی که نثارش شده شاید اغراق‌آمیز باشد اما دور از انتظار نبود. نکته مهم برای من ولی فهرست فیلم‌های...

The Bitter Tears of Petra Vont Kant

Gary Fernandez on The Bitter Tears of Petra von Kant Cover

Gary Fernández (1980) is a Spanish graphic artist and illustrator based in Brooklyn, New York. He has designed Blu-ray and DVD cover for Criterion’s new release of The Bitter Tears of Petra von Kant. In a range of media that includes illustration, sculpture, printmaking, textile, and animation, his work combines technology and craft. His work...