فارسی‌نوشت‌ها 0 comments on پنهان – درباره یک شهروند کاملا معمولی

پنهان – درباره یک شهروند کاملا معمولی

سه فیلم بلند مجید برزگر برایم یک‌جور سه‌گانه است اما ترجیح می‌دهم «فصل باران‌های موسمی» را از «پرویز» و «یک شهروند کاملا معمولی» جدا کنم؛ شاید به این دلیل که فیلم بلند اول برزگر با همه خوبی‌هایش خیلی رنگ و بوی میشائیل هانکه و برادران داردن را دارد؛ اما دو فیلم بعدش انگار بیانگر بلوغی در سینمای شخصی این فیلمساز است Continue Reading “پنهان – درباره یک شهروند کاملا معمولی”

Best of..., English

What You (May) Missed – Iranian Cinema After 2000

I wrote a lits for Keyframe about 7 (+11) best unsung Iranian films since 2000. I compiled the list since I think Iranian cinema has more than just a few familiar faces and films you will easily find in big film festivals, and also because I think Iranian films you usually see in film festivals won’t depict whole scope of Iranian cinema. I hope this list can tease you to go and look for other Iranian films that you may have missed in the past 15, 16 years.
Continue Reading “What You (May) Missed – Iranian Cinema After 2000”