ریویو, فارسی‌نوشت‌ها

زنده‌ام که خاطره بگویم – درباره فیلم ناگهان درخت ساخته صفی یزدانیان

فیلم «ناگهان درخت» صفی یزدانیان سوی دیگر «در دنیای تو ساعت چند است؟» است با فرهادی که اینجا عبوس‌‌‌‌‌‌‌‌تر است، مزه‌‌‌‌‌‌‌‌پرانی‌‌‌‌‌‌‌‌های فیلم قبلی را ندارد و دلبری‌‌‌‌‌‌‌‌هایش مثل قبلی طنازانه نیست شاید چون زندگی‌اش مثل زندگی فرهاد قبلی در انتظاری سخت و شیرین نگذشته Continue Reading “زنده‌ام که خاطره بگویم – درباره فیلم ناگهان درخت ساخته صفی یزدانیان”