فارسی‌نوشت‌ها

دختر ازدست‌رفته – اشیاء نوک‌تیز ساخته ژان-مارک وله

«اشیاء نوک‌تیز» بر تداعی شکل گرفته و برای همین میزانسن و کمان روایتش هم با همین الگو پیش می‌رود. قصه‌ی گیلیان فِلین با راوی اول شخصش تصویری بسیار نزدیک و دقیق از روحیه کامیل پریکر ارائه می‌دهد. Continue Reading “دختر ازدست‌رفته – اشیاء نوک‌تیز ساخته ژان-مارک وله”

فارسی‌نوشت‌ها 1 comment on زدن به سیم آخر – درباره فصل اول سریال فارگو

زدن به سیم آخر – درباره فصل اول سریال فارگو

زدن به سیم آخر یا چطور یاد گرفتم خجالت را کنار بگذارم و مثل والتر وایت و لستر نایگارد جنون آنی را دوست بدارم

لستر نایگارد و والتر وایت انگار برادر هستند، چرا؟ دلیلش خیلی ساده است اما برای بیان این دلیل باید کمی از فضای سریال‌های تلویزیونی دور شویم و کمی به دور و بر خودمان نگاه بیندازیم. در این 15 سالی که از شروع قرن بیست و یکم می‌گذرد دنیا آنقدر تغییر کرده که باورش دشوار است. Continue Reading “زدن به سیم آخر – درباره فصل اول سریال فارگو”